Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

P-ISSN: 2217-8439 | E-IISN: 2717-9257 Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Yüksek İhtisas Üniversitesi
Covid 19 Özel Sayısı

Yayın hayatına başlayan dergimizin ilk sayısını, ülkemizi ve dünyayı etkileyen Covid 19 pandemisine ayırdık. Alanında uzman yazarlarımızca hazırlanan bu özel sayı Covid 19 için önemli bir kaynak olacak.


COVID-19 Enfeksiyonunda Epidemiyoloji ve Korunma

Nurhayat SAYDAM

Tam Metin (PDF)

SARS-COV2: Genom Yapısı ve Yaşam Döngüsü

Ülker ABDULMECİT

Tam Metin (PDF)

COVID-19 Enfeksiyonunda Mikrobiyolojik Tanı

Bengül DURMAZ

Tam Metin (PDF)

Klinisyen Gözüyle COVİD-19 Tedavisi

Ersin GÜNAY

Tam Metin (PDF)

COVID-19 ve Kardiyovasküler Sistem: Erişkin ve Pediyatrik Kardiyoloji Yaklaşımı

Meltem REFİKER EGE , Feyza Ayşenur PAÇ

Tam Metin (PDF)

COVID-19: Nörolojik Semptom ve Bulgular

Onur Serdar GENÇLER

Tam Metin (PDF)

Yenidoğanlarda COVID-19

Arzu DURSUN

Tam Metin (PDF)

SARS-CoV-2 Aşı Çalışmaları

Semra GÜNGÖR , Emel ÖRÜN

Tam Metin (PDF)

Hemşirelerin COVID-19 Tanılı Hastaların Bakımında Alması Gereken İzolasyon Önlemleri

İnci MERCAN ANNAK, Emine ÖNER KARAVELİ

Tam Metin (PDF)

İmmun Sistemi Destekleyen Bazı Mikronutrientler: COVID-19’a Yönelik Bir Derleme

Emel ÖKTEM GÜNGÖR, Nihan YALDIZ, Sevan ÇETİN ÖZBEK

Tam Metin (PDF)

COVID-19 Pandemi Sürecinin Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür Taraması

Alişan BALTACI, Hakan AKAYDIN

Tam Metin (PDF)


 

İNDİR/GÖRÜNTÜLE
  • Anasayfa
  • Makale Gönder
  • Amaç Kapsam
  • Editör Kurulu
  • Yazarlara Bilgiler
  • Hakem Makale Değerlendirme Formu
  • Yayın Hakları Devir Formu
  • İletişim